Oblastní turistický odznak Říčansko

KČT Říčany - Radošovice pro Vás připravily oblastní turistický odznak Říčansko. Zahrnuje jižní část okresu Praha-východ a v některých místech zasahuje do okresu Kolín. Při jeho plnění budete procházet územím přírodně, kulturně i historicky zajímavým, krajem plným stinných lesů i prosluněných bučin, oblastí tichých zákoutí i poklidných rybníků. Je to kraj mnoha historických a kulturních památek. Navštívíte přírodní rezervace, projdete evropsky proslulé parky, prohlédnete si historicky a architektonicky významné kostely.  

Podmínky pro plnění jsou voleny tak, abyste se seznámili i s nejkrásnějšími zákoutími, kam Vás spolehlivě dovedou vyznačené a dobře udržované turisticky značené cesty, které tvoří na celém území oblastního turostického odznaku Říčansko hustou a citlivě volenou síť. Navštívíte 8 povinných a 20 z 27 nepovinných míst.  

Oblastní turistický odznak získáte u paní Rohoškové, tel.: 323 602 837 nebo 723 513 431.  

Cena odznaku je 40 Kč + poštovné.  

Odznak Říčansko  

 

U P O Z O Z N Ě N Í

KČT Říčany – Radošovice oznamuje všem zájemcům o záznamník OTO Říčansko, že prodej tohoto záznamníku bude ukončen k 31.3.2011. Turisté, kteří splní podmínky odznaku, mají stále možnost se o něj přihlásit.  


Odznak Říčansko